Sweet Breakup

You were my ever dream.
Thankfully, I somehow lived that dream.
The latest four years of my life were not wasted, I could say.
You molded me as a human, as a professional…others would say.
I’ve gained more friends, build more friendships and other relationships for real.
I couldn’t ask for more, more than any meal.
I have grown to where and what I am now.
I have seen the worst and the best of you anyhow.
I have loved you and I loved myself more.
I have laughed and cried with you…ranted more!
I was lost, found myself and lost again.
I come up, found myself again.
Thought of unloving you but just got tired.
Never unlove though, you’re the one desired.
It hurt but I already accepted it.
Nothing lasts forever, there’s not a thing can beat it.
Not one-sided love, a mutual decision instead.
A sweet breakup, though I have no boyfriend yet.
But I’m not a loser…I won.
I won friends, I won knowledge, I won experience, I won lessons…I won.

I’ll treasure you as I treasure the people who surrounded me during the stay and as I treasure my own life.♥

(A re-post from last June’s blog entry in a pooled blog site)

Advertisements

Life Cycle

image

(c)

He was there when you needed him; and will always be there if you’ll be needing him.

He is there.

Were you there when he needed you? Will you be there if he’ll be needing you?

Are you there?

He sees you,
can you see him?

He passed by;
you walked away.

He’s on the southbound;
found you on the other way around.

He’s into you no matter what;
you’re into someone who hurts you.

He is there, he will always be;
he just found you a life cycle advance.

It’s Okay, That’s Love: To The Mountains And Back

image

If meeting face to face and cheeks to cheeks the Mother Nature would be a punishment, I would be glad to be punished every now and then.

I am a sinner but the trees; its roots to its leaves and its flowers, are not.

I am a sinner but the birds; its beak to its claws and wings, are not.

I am a sinner but the wind; be it’s mild or strong, are not.

I am a sinner but the flowing waters; from the moutains to the rivers to our mouths, are not.

I am a sinner but the worms, snakes, ants and spiders; they might hurt us, but they are not.

I am a sinner but the logs from dead trees; we may bump onto them and might hurt us, but they are not.

I am a sinner but the mountains; it may have steep and muddy trail, be it rocky and grassy, to its peaks, they are not.

I am a sinner but the nature tells, it’s okay.

We can be happy, we can be sad and be hurt again and again.

The wind, the trees, the mountains, and the rivers are there to slap our face.

I am a sinner and I know love.

image

xxx

Siklo

Tipikal na Lunes ng umaga. Naligo, hinintay na matuyo ang buhok, nag-ayos. May lakad, pero hindi pa sigurado kung saan tutungo. Pagkabihis, kaunting sipat pa sa salamin at ayos na. Lumabas ng bahay at tumingin-tingin sa kalangitan, mukhang uulan kaya dali-daling naglakad patungo sa ‘di pa malinaw na ruta. Nang medyo nakalalayo na’y isa-isa nang pumatak ang mga sinulid na gawa sa tubig. Kaya pa, kaunting bilis ng lakad lang. Pero tila hindi kaya ng mabilisan, isang bagsak ng nanggagalaiting ulan ang humarang. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan, sa harap, sa likod at sa kung saan pa pwedeng lumingon, ngunit walang matanaw na masisilungan. May puno! ‘Yon, baka pwede roon. Takbo! Subalit kahit ang puno’y nagsabing pasensya na’t ‘di siya makakatulong. Ang tuyong buhok noong una’y parang bagong ligo muli. Sumisingaw ang pabangong kanina’y isinaboy bago umalis. Unti-unti na ring naglalaho ang lotion na ipinahid sa balat kanina. Tagos sa balat ang lamig, animo’y nakailang buhos muli ng baldeng panligo. Wala ni isang taong dumaraan. Ulan. Ulan. Ulan, buhos pa. Mga paa’y nanginginig na sa lamig, bagong sapatos ay pinasok na rin ng tubig. Hinaplos ang basang mukha, luha ba ‘to o ulan? Sabay tingala sa langit…tama na po. Tama na po, babalik na po.

Mr. Unknown

How come you’ve shown without me calling you?
I felt your presence, your goosebumps, your warm arms.
The fast beat of your heart, you were catching your breath behind my me.
I felt like dying on your shoulders.
I’m afraid to lose you again. So please,show your face when I call your unknown name.

Then I woke up.

xxx